Spanska musicakapi za stimulaciju zena

Deklaracija proizvoda - Spanska musica

NAZIV PROIZVODA: SPANISH FLY (SPANSKA MUSICA) – kapi za stimulaciju zena.

PROIZVOĐAČ: PP Products International d.o.o.

DEJSTVO: SPANISH FLY (Spanska musica) kapi sadrže pažljivo odabrane supstance biljnog porekla, koje su selektivni, reverzibilni inhibitori ciklične gvanozin monofosfat (cGMP) - specifične fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Fiziolosko dejstvo ovog jedinstvenog preparata nastaje tako što se usled odnosa iz corpus cavernusum-a oslobađa azot monoksid (NO) koji aktivira enzim gvanilat ciklazu, ključni enzim u sintezi cikličnog gvanozin monofosfata (cGMP). Ciklicni GMP zatim snažno relaksira glatke mišiće corpus cavernusum-a, povećavajući na taj način dotok krvi u taj deo tela i na taj nacin ispoljava svoje dejstvo. Prema tome, sam odnos je uslov za farmakolosko dejstvo SPANISH FLY kapi.

INDIKACIJE: Odsustvo i/ili smanjen libido kod žena, nedostatak želje za odnosom, otezano dostizanje vrhunca, odsustvo osetljivosti na polne nadražaje, kao i smanjena vlažnost.

UPOTREBA/DOZIRANJE: 20 kapi rastvoriti U BILO KOJOJ TEČNOSTI i popiti 1 sat pre polnog odnosa. Preporučuje se kontinuirana primena SPANISH FLY najmanje 3 meseca.

NEŽELJENA DEJSTVA: SPANISH FLY kapi su napravljene u potpunosti od prirodnih sastojaka. Neželjena dejstva ili nuspojave nisu do sada uožene ili ne postoje.

ROK UPOTREBE: Označen na originalnom pakovanju.

PAKOVANJE: Zapremina jedne bočice je 20ml.
spanska-musica

Deklaracija i kategorizacija proizvoda

Prema članu 3. „tačka 7“ Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda, proizvod “SPANISH FLY”, kapi za stimulaciju žena, 20ml", proizvođača PP Products International d.o.o., kategoriše se kao dodatak ishrani (dijetetski suplement) i namenjen je održavanju zdrave želje za odnosom kod žena. Kategorizacija proizvoda SPANISH FLY (Spanska musica), kapi za stimulaciju žena urađena je pri katedri za farmakognoziju, Farmaceutskog fakuleta u Beogradu na zahtev PP Product International d.o.o. Detaljnije

STRUCNO MISLJENJE – INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Na osnovu stručnog razmatranja ispitivanih parametara analizirani uzorak SPANISH FLY – kapi za stimulaciju žena, 20 ml ispunjava uslove zdravstvene ispravnosti. Detaljnije

Uverenje - Ministarstvo zdravlja

Potvrđuje se da je dijetetski proizvod - SPANISH FLY, kapi za stimulaciju zena, 20ml; proizvodi PP Products International d.o.o., Tunelska 19b, 11090 Beograd, na osnovu čl. 22, 23 i 23a Pravilinika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda upisan u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja. Prema čl. 23 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda broj i datum upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka (Broj: 5243/2014 od 28.5.2014.god.) sastavni je deo deklaracije za dijetetski proizvod - SPANISH FLY, kapi za stimulaciju žena, 20ml. Detaljnije